КУРС “ПРОГРАМУВАННЯ. PHP” (Поглиблений)

Спеціаліст з програмування PHP, SQL – це back-end-програміст, який володіючи серверною мовою PHP і мовою структурованих запитів SQL, створює сценарій для генерування html-наповнення веб-сторінок (сайту).

17-99 років

4 місяців

2 рази в тиждень

КУРС РОЗРАХОВАНИЙ НА ДОРОСЛИХ, ЯКІ ХОЧУТЬ НАВЧИТИСЬ:

- застосовувати мову запитів до баз даних SQL;
- користуватись інтерфейсом MYSQL;
- створювати і працювати з базами даних;
- використовувати регулярні вирази;
- будувати програмний код згідно ООП;
- організовувати зберігання та обмін даними за допомогою форматів XML, JSON;
- генерувати документи: MS Excel, PDF документів, QR-кодів тощо;
- реалізовувати концепцію MVC (model-view-controller).

Вимоги:
- базовий рівень користування ПК
- базовий рівень знань РНР, HTML, СSS
- базові знання мови програмування РНР

ПРОГРАМА КУРСУ

Тема 1. Програмування PHP: основні принципи роботи. Тестування базових знань і навичок.
Тема 2. Робота з базою даних: введення, виведення, редагування.
Тема 3. Регулярні вирази.
Тема 4. Основи об’єктно-орієнтованого програмування (ООП).
Тема 5. Організація зберігання даних, обмін даними.
Тема 6. Використання бібліотек документів MS Excel, PDF документів, QR-кодів тощо.
Тема 7. Основи безпеки PHP-додатків.
Тема 8. Практика написання PHP-додатків, концепція MVC.

ЗАПИШІТЬСЯ НА КУРС

* Обов'язкове поле